Proponuję usługi w zakresie projektowania graficznego, przygotowania materiałów do druku oraz druku wraz z nadzorem i pełną odpowiedzialnością za nakład. W skład projektowania graficznego wchodzi: projektowanie logotypów, projektowanie stron internetowych, projektowanie katalogów i książek, kształtowanie konsekwentnego wizerunku firm i osób prywatnych oraz identyfikacja wizualna.
Tworzenie spójnego wizerunku graficznego, począwszy od logotypu, wykreowania brandu i nazwy oraz twórcza praca nad każdym elementem promocji.
Projektowanie katalogów wraz z przygotowaniem do druku. Projektowanie książek. Skład, łamanie. Druk katalogów.